22 สิงหาคม 2561 14:54

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ร่วมประชุมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และตรวจรับงานจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังาน รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จ.เชียงใหม่

image

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และตรวจรับงานจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน โดยมีนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสำเริง เอี่ยมสะอาด นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นพ.พงศ์ธร พอกเพิ่มดี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการ ผู้แทนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 10 แห่ง ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 10 แห่ง และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล และรูปแบบการดำเนินงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบงานจ้างโดยมีการทดสอบระบบการใช้งานทั้งหมด การใช้งานศูนย์การเรียนรู้ และผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12210 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น