สั่งพิมพ์หน้านี้
22 สิงหาคม 2561 15:27

รัฐมนตรีช่วยสมชาย ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมจุติมาไข่เค็ม ไชยาและชุมชนบ้านเขาถ่าน 

image

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) เวลา 11.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุติมาไข่เค็ม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณจุติมา  สกุลตันติพงศ์ เจ้าของร้าน ให้การต้อนรับ 

จุติมาไข่เค็มที่อำเภอไชยา เป็นเจ้าแรกที่คิดค้นสูตรเสริมไอโอดีเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันไข่เค็มไชยา เป็น O-TOP ของอำเภอไชยา  มีตลาดส่งจำหน่ายไปทั่วตามจังหวัดต่าง ๆ โดยขั้นตอนการทำไข่เค็มไชยานั้นต้องมีดินปลวกไว้พอกไข่เพื่อให้ไข่แดงดี  และไข่แดงในไข่เค็มไชยายังสามารถนำไปใส่ในขนมหวานได้ด้วย เช่น เต้าส้อ หรือขนมโมจิ  เป็นต้น 

เวลา 13.00 น. ชุมชนบ้านเขาถ่าน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเครื่องสำอางจากน้ำมันมะพร้าวและสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร่วมปลูกสมุนไพรชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีบ่อน้ำพุร้อนเค็ม ในสำนักสงฆ์ธารน้ำร้อน เกาะนกกลางทะเล กลุ่มอนุรักษ์กุ้มก้ามกราม กลุ่มอนุรักษ์ปูเบี้ยว (ปูแสม) กลุ่มเลี้ยงหอยแครง การทำประมง การทำกะปิ และที่พักโฮมสเตย์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ สบู่ก้อนกลีเซอรีน น้ำมันหมักบำรุงผม โดยมีนางขนิษฐา รักเขียว ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีการจัดทำโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) คือ หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นําทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านเขาถ่าน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12220 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น