25 สิงหาคม 2561 10:47

รองปลัด ก.อุตฯ เปิดงานการเดินทางครั้งใหม่ของกาแฟแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน จ.แม่ฮ่องสอน

image

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561  นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการเดินทางครั้งใหม่ของกาแฟแม่ฮ่องสอน ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดสากล ส่งเสริม พัฒนา ตามมาตรการ Local Economy และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟและกลุ่มคลัสเตอร์งาแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประจวบ  อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่โดยมีนายเสน่ห์  นิยมไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวรพงษ์  ฉินโชคสกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจุดแรกได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริษัทกุ๊บไต จำกัด 

 

จุดที่สองเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ขนมงา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (ITC) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

 

และจุดสุดท้ายได้เยี่ยมชม การดำเนินงานหมู่บ้าน CIV ชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง ณ หมู่บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (ITC) มาตรการ Local Economy

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12138 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น