25 สิงหาคม 2561 23:02

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เปิดกิจกรรมเผยแพร่การดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ CIV พร้อมเยี่ยมชมชุมชนบ้านศาลาดิน 

image

จ. นครปฐม : วันนี้ (25 สิงหาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เผยแพร่การดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ CIV” ชุมชนบ้านศาลาดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้นำ CIV ก้าวสู่ยุค 4.0 พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนศาลาดิน โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายวันชัย สวัสดิ์แดง ผู้นำชุมชน CIV ชุมชนบ้านศาลาดิน ให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “บ้านศาลาดิน” ศาลายา จ.นครปฐม 

นอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมนาบัว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว การสาธิตการทำข้าวแต๋น

ชุมชนบ้านศาลาดิน เป็นหนึ่งชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะเครือข่ายไปยังชุมชนอื่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์ชุมชน มีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนก่อเกิดการกระจายรายได้กับชุมชนที่มั่นคงต่อไป #CIV #บ้านศาลาดิน #ชุมชนต้นแบบ #หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12359 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น