สั่งพิมพ์หน้านี้
30 สิงหาคม 2561 18:21

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดกำแพงเพชร

image

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ 

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานชุมชน หรือ local economy หมู่บ้าน CIV  กระทงเปลือกข้าวโพด ต.บ้านลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นชุมชนผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้วัสดุจากผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรส่งไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดกำแพงเพชร ช่วยกันสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศ ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า และทุนในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12137 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น