05 กันยายน 2561 13:23

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ลงพื้นที่และประชุมตรวจราชการรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

image

วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่และประชุมตรวจราชการรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด โดยมีนายอดิศักดิ์ อุรเคนทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดตราด นางสาวศรชนก ทองมั่นคง อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดังนี้ 1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve , New S-curve 2) การส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้านการเงิน (Finance) ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Finance) 3) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี 4) การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 5) การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data) อาทิ การปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 6) การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ และ 7) การบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายรัฐบาล มติ ครม. และนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12275 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น