สั่งพิมพ์หน้านี้
05 กันยายน 2561 16:06

ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2/2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิจิตร

image

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2/2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิจิตร โดยมีนายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดพิจิตร

นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) หรือ หมู่บ้าน CIV ในชุมชนย่านเก่าวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ และดูพื้นที่ก่อสร้างโดมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับตากผลิตภัณฑ์ของชุมชม (ปลาเกลือ) ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานพี่ช่วยน้อง หรือ big brother

ในการนี้  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และผู้บริหารชุมชน ได้ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาสัมผัสบรรยากาศของชุมชน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12502 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น