10 กันยายน 2561 09:57

สมอ. ปรับปรุงมาตรฐานท่อพีวีซีสำหรับน้ำดื่ม เพิ่มความปลอดภัยผู้บริโภค

image

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ปรับปรุงมาตรฐานท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มอก. 17-2532 โดยปรับขนาด ชั้นคุณภาพ เพิ่มความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ภายใน 21 กันยายน 2561 ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป   

นายอภิจิณ  โชติกเสถียร  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เนื่องจาก มีการใช้ท่อพีวีซีสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มอย่างกว้างขวาง ทั้งในระบบส่งน้ำประปาและการส่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา อีกทั้งนำไปใช้ในงานด้านการส่งน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคน้ำดื่มของประชาชน  สมอ. จึงได้แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว

ข้อกำหนดสำคัญที่ได้ปรับปรุง ได้แก่ 1. กำหนดขนาดและชั้นคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น  2. ควบคุมวัสดุที่นำมาใช้ในการทำต้องมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 3. ควบคุมคุณภาพของท่อให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น 4. ควบคุมปริมาณสารอันตรายที่ละลายออกมาจากท่อเพื่อให้น้ำที่ส่งผ่านท่อมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก เป็นต้น

ขณะนี้ สมอ. กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผลมาที่ สมอ. ได้ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองกฎหมาย สมอ. โทรศัพท์       0 2202 3322 หรือ www.tisi.go.th  

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สมอ. ประกาศให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานบังคับ จำนวน 109 มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย  จากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ทำ ผู้นำเข้า รวมทั้งผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำและนำเข้า ขณะเดียวกัน ผู้จำหน่ายก็ต้องจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับบทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

 10 กันยายน  2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12338 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น