10 กันยายน 2561 13:51

รัฐมนตรี ก.อุตฯ เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และรางวัล SME Start up Award ครั้งที่ 2

image

    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10  และรางวัล SME Start up Award ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และ นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ SME ให้การต้อนรับ โดยแบ่งเป็นรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 45 กิจการ และรางวัล SME Start up จำนวน 104 กิจการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รางวัลล้วนแต่เป็น SME ระดับแนวหน้าที่มีศักยภาพสูง

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลไว้ว่า “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือ SME ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการเป็นภารกิจเร่งด่วนมาโดยตลอด เนื่องจาก SME เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดย สสว. เป็นศูนย์กลางประสานการทำงานและเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เติบโตจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนบทบาทของ SME ให้มีความชัดเจน ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนและสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และรางวัล SME Start up เป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทุกท่านสู่การเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เติบโต เข้มแข็ง พร้อมรองรับการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ”

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12245 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น