สั่งพิมพ์หน้านี้
12 กันยายน 2561 19:26

รัฐมนตรี ก.อุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC 4.0) จ.นครราชสีมา

image

วันนี้ (12 กันยายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) โดยมีนายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ได้นำแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ ITC ส่วนกลาง มาปรับให้เข้ากับศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่และนโยบายทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของทุกภูมิภาคจะมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารนี้ จัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ หรือ First S-Curve คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจำนวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว และมีความสามารถในการเติบโตจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  

 

 

ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค ในระยะแรกนั้น จึงได้มุ่งเป้าหมายไปที่การยกระดับ หรือ Transformation ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ให้เกิดการใช้ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและยุคสมัย และจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปในแต่ละภูมิภาคให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ต่อไปในอนาคต

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12439 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น