สั่งพิมพ์หน้านี้
13 กันยายน 2561 11:16

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและการยกเลิกสำเนาเอกสาร

image

วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นเรื่องนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมชีวภาพ , อุตสาหกรรมหุ่นยนต์) เหมืองแร่ทองคำ การกำกับดูแล ผู้บริโภค ด้วยการเข้มงวดตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ Factory 4.0

นอกจากนี้ กระทรวงฯยังได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนในการยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม ( i - Industry ) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมต่างๆ ของประชาชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ SME โดยมีการดำเนินงานผ่านงาน สมอ.สัญจร และการประชุมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปแล้ว

ในส่วนของการยกเลิกสำเนาเอกสาร กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามข้อตกลงการปกครองในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card ) (offline) ระบบทดแทนการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนโดยขอรับการสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประชาชนจากกรมการปกครอง จำนวน 270 เครื่อง และได้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้วจำนวน 243 เครื่อง ตลอดจนมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปัจจุบัน

ส่วนงานหรือขั้นตอนที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินงานอยู่ คือ 

1. จัดทำข้อตกลงกับกรมการปกครอง ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากฐานข้อมูลทะเบียนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

2. จัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (population information linkage Center) 

3. พัฒนาระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม ( i - Industry ) เพื่อรับรองการทำธุรกรรมต่างๆกับกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นการยกเลิกเลขรับสำเนาทะเบียนบ้านการลงทะเบียนของผู้รับบริการผ่านหน้าลงทะเบียนกลางของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเข้าใช้งานระบบที่หน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นเป็นต้น

4. จัดหาเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพิ่มเติม 

5. เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย กรมการปกครอง กรมศุลกากร เป็นต้น

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12460 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น