13 กันยายน 2561 20:12

รมต.ก.อุตฯ เปิดการสัมมนา “SME สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” จ.นครราชสีมา

image

วันนี้ (13 กันยายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “SME สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” เพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การทำบัญชี และภาษีอากร ให้กับ SME และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการมอบสินเชื่อตาม มาตรการ Financial Literacy ของกระทรวงอุตสาหกรรม และมอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้กับผู้ประกอบการที่อนุมัติสินเชื่อจากกองทุนการพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงาน “SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand 4.0” เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว. หรือ SME Bank) ในการนำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นแนวทางการขับเคลื่อน พร้อมด้วยมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และให้การช่วยเหลือ SMEs เพื่อยกระดับไปสู่การสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น (High Value) อย่างมีศักยภาพก้าวไปสู่ SME 4.0 ได้ในที่สุด

การจัดงาน “SME สัญจร : พลิกธูรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบสนองพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ออกมาและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการ โดยเริ่มจากการปรับตัว พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดอุตสาหกรรมให้ถึงเป้าหมาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การยกระดับการเพิ่มผลผลิต รวมถึงด้านการพัฒนาคนเพื่อเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ในทุกมิติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยร่วม ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12459 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น