13 กันยายน 2561 23:07

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านยวน จ.นครราชสีมา เตรียมพร้อมสู่หมู่บ้าน CIV

image

วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 13.00 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านยวน (ไทย-ยวน หรือ โยนก) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเยี่ยมชมตลาดชุมชนนิทรรศการ และบูธแสดงสินค้าของหมู่บ้าน โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน

ชุมชนหมู่บ้านยวน (ไทย-ยวน หรือ โยนก) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา โดยมีผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าทอไท-ยวน เป็นงานหัตถกรรมไทยที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของชาวไท-ยวนมานาน การทอผ้าของชาวไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว เดิมใช้กี่ธรรมดาจะทำให้ผ้าหน้าแคบ ซึ่งหากต้องการผ้าหน้ากว้างจะขยายไม่ได้ ปัจจุบันจึงใช้กี่กระตุกแทน โดยลายผ้าไท-ยวน ได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น แบ่งเป็นลายประเภทสัตว์ พืช และสิ่งของ เป็นต้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมให้ทางชุมชนหมู่บ้านยวนเข้าสู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ปี 62 ให้รองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12286 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น