15 กันยายน 2561 00:39

รีแบรนด์ สมอ. เปลี่ยนรูปแบบโลโก้ใหม่ หลังใช้มากว่า 10 ปี

image

รีแบรนด์ สมอ. หนึ่งในการ Transform การมาตรฐานสู่ สมอ. 4.0 ปรับรูปแบบโลโก้ใหม่ สื่อความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ง่ายต่อการจดจำ หลังจากที่ใช้โลโก้เดิมมากว่า 10 ปี 

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานรีแบรนด์ สมอ. โดยการเปิดตัวโลโก้ใหม่ของ สมอ. ว่า สมอ. ยังคงผลักดันการ Transform การมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเร่งแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย ด้อยคุณภาพ ไม่มีมาตรฐานในท้องตลาดตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ เช่น การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือ iTISI ที่ให้บริการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ digital-license ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้นำระบบ E-Surveillance มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจติดตามผู้ได้รับใบอนุญาตให้ได้ครบ 100 % อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับใบอนุญาต

 

ล่าสุด สมอ. ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ หลังจากใช้มาร่วม 10 ปี เพื่อแสดงถึงการTransform สมอ. สู่มิติใหม่ในการทำงาน ที่เน้นการทำงานเชิงรุก โดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือในการทำงาน ก้าวทันยุคสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค สร้างการจดจำ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ สมอ. โดยออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับเครื่องหมาย มอก. โดยการรีแบรนด์ของ สมอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการ Transform สู่การเป็น สมอ. 4.0 ภายใต้นโยบาย “TISI Transformation สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ”พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประการการ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการมาตรฐาน

                                       14 กันยายน 2561

.                       

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12452 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น