สั่งพิมพ์หน้านี้
15 กันยายน 2561 17:28

ก.อุตฯ จับมือ  BIG BROTHER ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจมะพร้าวแก้ว หมู่บ้านน้อย อ.เชียงคาน สู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ CIV

image

วันนี้ (15 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการยกระดับเศรษฐกินฐานรากชุมชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล และมาตรการ Big Brother ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง) กลุ่มหมู่บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หมู่บ้าน CIV) กลุ่มทำมะพร้าวแก้ว หมู่บ้านน้อย โดยมีนายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นําทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หมู่บ้าน CIV) กลุ่มทำมะพร้าวแก้ว หมู่บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้มาดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาแหล่งผลิตในชุมชนให้ได้มาตรฐานเพื่อขอการรับรอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง) ได้เข้ามาเป็น Big Brother หรือ “พี่ช่วยน้อง” เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสถานที่ผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งหาพันธมิตร เช่น ITAP หน่วยงานภายใต้ สวทช. เข้ามาช่วยตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12347 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น