17 กันยายน 2561 14:09

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จ.เพชรบูรณ์

image

วันนี้ (17 กันยายน 2561) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางพงษ์ศิริ วรรณศรี ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งได้มีกลุ่มชาวบ้าน ตำบลร่องฟอง อำเถอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 6 คนมายื่นเรื่องคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ โดยกลุ่มชาวบ้านได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เศษไม้ ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นวัตถุดิบในการเผาถ่านเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แทนรับเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์ จ.เพชรบูรณ์

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12378 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น