18 กันยายน 2561 04:06

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV เล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 จ.เพชรบูรณ์

image

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 15.30 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านเล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่

หมู่บ้านเล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายม้ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังคงรักษาอัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของบรรพชนเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน CIV ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ ได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนทั้งด้านการสร้างตราสินค้า การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ช่วยออกแบบปรับปรุงชุดเครื่องแต่งกายที่มีอัตลักษณ์ของทัองถิ่น   ตลอดจนช่วยจัดทำ Marketing Tools นามบัตร แผ่นพับซึ่งมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสื่อทาง Digital QR Code ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12419 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น