สั่งพิมพ์หน้านี้
19 กันยายน 2561 20:07

รัฐมนตรีช่วยฯสมชาย เปิดงาน Thai Taste Expo 2018: สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผู้ประกอบการ

image

19 กันยายน 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานThai Taste Expo 2018: สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย  พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารและวิชาการ  บูธผู้ประกอบการโครงการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย Authentic บูธผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน

Thai Taste Expo 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน  2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไนซ์(NICE)  สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร  กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สวนนงนุช และเมืองพัทยา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าท้องถิ่นให้เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตามนโบายรัฐบาลในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายในงานมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมออกบูธกว่า 500 บูธ  บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12424 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น