21 กันยายน 2561 17:44

รมช.สมชายฯ เปิดงาน 20 ปี สถาบันยานยนต์ ย้ำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องสะอาด ประหยัดและปลอดภัย 

image

วันนี้ (21 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน 20 ปี สถาบันยานยนต์ กับ ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง “ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กับความท้าทายในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ และนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์  และนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในงาน  ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอนด์ แบ็งค็อก คอนเวนชั่น แอทเซ็นทรัลเวิร์ล

อุตสาหกรรมยานยนต์ ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิต สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากและหากได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จะสามารถนำไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตซึ่งมีความสามารถเติบโตสูง และในปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริมอุตสาหกรรม #ภายใต้แนวคิดสะอาด ประหยัด ปลอดภัย นั่นคือรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยต้องปล่อยมลพิษต่ำ และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งมีความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ในการใช้งาน และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สถาบันยานยนต์ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจใหม่ จากการเป็นองค์กรแห่งความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่วิสัยทัศน์ใหม่ ปี2561 คือ องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12474 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น