25 กันยายน 2561 02:34

รมช.สมชาย มอบรางวัล Green Mining Award 2018

image

วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ในงาน Green Mining Award 2018 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการประกอบการเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกอบการของตนเองเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12317 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น