26 กันยายน 2561 13:06

รมช.สมชาย ร่วมหารือเครือข่ายฯภาคใต้ ผลักดันเศรษฐกิจ เชื่อมโยงทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน

image

วันนี้ (26 ก.ย. 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 1 โดยมี นายณพพงษ์ ธีระวร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนพื้นที่ภาคใต้ ร่วมหารือด้วย ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้นำเสนอโครงการที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการไม้ยางพาราไทย  ไม้ยางพาราโลก 2.โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยครบวงจร 3.โครงการจัดตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานฮาลาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล 4.โครงการ CIV 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดพื้นที่ CIV ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5.โครงการHand in Hand & Marketing Hub ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยทั้ง 5 โครงการเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (New-Growth Engine) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดน และจังหวัดในภาคใต้

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12307 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น