26 กันยายน 2561 13:50

ู้ผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือ กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด จ.ปทุมธานี

image

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือ กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการล้าง บดย่อย และขึ้นรูปพลาสติกรูปทรงต่างๆ แต่พบว่ามีการนำขยะชุมชนเข้ามาเก็บ ฝังกลบ และกองไว้ในพื้นที่โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบมาอย่างยาวนาน 

ในการนี้ ผตร.อก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการและสั่งการตามข้อกฎหมายให้บริษัทปราบขยะรีไซเคิล ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12259 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น