สั่งพิมพ์หน้านี้
28 กันยายน 2561 15:25

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านท่าข้าม หารือแนวทางการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน CIV ในปี 2562

image

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านท่าข้าม พบปะผู้นำชุมชน สมาชิก และผู้ประกอบการ Local Economy เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน CIV ในปี 2562 มุ่งเป้าพัฒนาให้เป็นจุด Check in ศูนย์เรียนรู้ร้านค้าชุมชน รวมถึงเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยมี นายวีรวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ และนายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ทั้งนี้ ตำบลท่าข้าม มีความพร้อมที่จะเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village) หรือ CIV  เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน อาหารและผลิตภัณฑ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ อาหารจากกลีบบัว อาหารแปรรูปจากเห็ดแครง เป็นต้น

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12325 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น