สั่งพิมพ์หน้านี้
01 ตุลาคม 2561 15:48

สมอ. เตรียมบังคับภาชนะเมลามีนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หลัง กมอ. เห็นชอบร่างมาตรฐาน ตั้งเป้าปี 62 ประกาศใช้เพิ่มความปลอดภัย

image

สมอ. เตรียมประกาศใช้มาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร หลัง กมอ. มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐาน ตั้งเป้าปี 62 ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค หลังพบการนำเข้าภาชนะเมลามีนจากต่างประเทศที่อาจมีสารอันตรายปนเปื้อน

นายอภิจิณ  โชติกเสถียร  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ผู้บริโภคนิยมนำภาชนะเมลามีนไปใช้ใส่อาหาร เนื่องจากมีความทนทาน ไม่แตกง่าย ทั้งยังน้ำหนักเบา มีลวดลายสวยงาม อีกทั้งพบว่าปัจจุบันมีการนำเข้าภาชนะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาชนะเมลามีนจากต่างประเทศ แต่มีการปนเปื้อนของสารฟอร์แมลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายหากปนเปื้อนในอาหาร สมอ. จึงได้กำหนดมาตรฐาน มอก. 655 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 4 เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอแมลดีไฮด์ และ เมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ ไว้ในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา และ สมอ. จะประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2562 จะกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านความปลอดภัย จึงขอให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เตรียมความพร้อมก่อนที่ สมอ. จะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับต่อไป  

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า  มอก. ภาชนะเมลามีนที่ สมอ. กำลังกำหนดเป็นมาตรฐานนั้น จะมีการควบคุมและทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ความทนความร้อน ความคงทนของสีที่ใช้ในการพิมพ์  ปริมาณสารที่ละลายออกมาเมื่อใช้งานต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สมอ.  0 2202 3518 ,0 2202 3429 หรือที่ facebook สมอ. : www.facebook.com/tisiofficial   

                                                                                                         

 กันยายน  2561

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12632 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น