03 ตุลาคม 2561 17:01

ปลัด ก.อุตฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่ชุมชนหนองเงือก จ.ลำพูน

image

 

วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายพสุ โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการตลาดและนโยบายรัฐบาล ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมคณะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ,จังหวัดขยะเปียก , ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมสานต่อนโยบายดังกล่าว ด้วยการเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ 1) บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน 2) กลุ่มบริษัทเบนทาโก 3) เครือสหพัฒน์  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรณรงค์ให้พนักงานลดใช้โฟม พลาสติก จัดตั้งธนาคารขยะ และนำของเสียจากกระบวนการผลิตมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบทดแทน

 

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านหนองเงือกยังได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีอัตลักษณ์เกิดมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพหลากหลายตรงกับความต้องการของตลาด รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าฝ้ายหนองเงือกให้มีความทันสมัย เพิ่มความสลับซับซ้อนเล่นสีสันในลวดลาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ให้เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ มีประชากร จำนวน 405,931 คน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 983 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งมีปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม คือ วัตถุดิบการผลิตในพื้นที่ แรงงานที่มีทักษะฝีมือ การคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารที่สะดวก

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12363 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น