03 ตุลาคม 2561 17:08

ก.อุตสาหกรรม จับมือ UNIDO ผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และเตรียมวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

image

วันนี้ (3 ต.ค. 61) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย Mr. Li Yong ผู้อำนวยการใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ Mr. Hongjoo Hahm, เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ร่วมกล่าวในพิธีเปิดการประชุม เรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ 5 โดยมี รัฐมนตรีจาก 7 ประเทศ เอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม และนักวิชาการภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมกว่า 500 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน

  กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ UNIDO และ UNESCAP จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Green Industry Conference) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวที่กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการ ที่ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 34,000 โรงเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง ได้หารือและเชิญ UNIDO ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดย UNIDO มีองค์ความรู้ในการพัฒนา Circular City สอดรับกับแนวทางการพัฒนา Smart City ของรัฐบาล และจะนำร่องการพัฒนาในพื้นที่อีอีซี เป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า จึงมีแผนที่จะร่วมมือกับ UNIDO ในการยกระดับ SMEs ของอาเซียนเข้าสู่ Industry 4.0 โดยการจัดประชุมระดับภูมิภาค Symposium on ASEAN SME 4.0 เป็นครั้งแรกในไทยด้วย 

 ทั้งนี้ ในระหว่างพิธีเปิดการประชุม ยังได้มีการแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กับ UNIDO ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UNIDO ครบรอบ 50 ปี รวมทั้งมีพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสุพันธ์ มงคลสุธี และ UNIDO ในความร่วมมือที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ อาทิ นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-innovation) การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การส่งเสริม SMEs ภาคอุตสาหกรรม และ การเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นต้น 

------------------------------------------

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12660 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น