04 ตุลาคม 2561 19:59

สมอ. จับมือศูนย์การค้าฟอร์จูน ให้ความรู้ร้านค้าในห้าง ขายของต้องมี มอก.

image

สมอ. จับมือศูนย์การค้าฟอร์จูนสร้างเครือข่ายร้านค้าคุณภาพ ให้ความรู้ร้านจำหน่ายในห้าง ขายสินค้าต้องมี มอก. เร่งลงพื้นที่ตรวจห้างใน กทม. และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง ป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพถึงมือประชาชน  

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมอ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของ สมอ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยจะดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ การตรวจติดตามในลักษณะการให้ความรู้ผู้จำหน่ายให้สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย และการตรวจเพื่อควบคุม หากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ซึ่งในส่วนการให้ความรู้ผู้ประกอบการนั้น สมอ. ได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (Entrepreneur Network for Consumer Protection) ขึ้น เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 

นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่ให้ความรู้กับผู้จำหน่ายให้ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 

ซึ่งวันที่ 3 สมอ. ได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชี้แจงและให้ความรู้กับผู้ขายภายในห้าง เนื่องจากเป็นห้างที่มีการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายมาตรฐานบังคับของ สมอ. โดยเฉพาะโภคภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สุขภัณฑ์ ของเล่น อยู่ภายในห้างด้วย  

 

สมอ. เดินหน้าสร้างเครือข่ายกับห้างสรรพสินค้าและย่านการค้าต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับทั้ง 109 ผลิตภัณฑ์แล้ว เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายและประชาชนผู้บริโภคนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.tisi.go.th คู่มือผู้ซื้อ คู่มือการพิจารณาเครื่องหมายและฉลากตาม มอก.บังคับ หรือสแกน QR Code หรือที่ www.facebook.com/tisiofficial สมอ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าและประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลในการจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. ได้สะดวกยิ่งขึ้น  

 

รองเลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจควบคุมนั้น สมอ. มีแผนการตรวจร้านจำหน่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ สมอ. จะปูพรมตรวจห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกว่า 50 แห่ง เน้นกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปลั๊กพ่วง สายไฟ ของเล่น และหมวกกันน็อก เป็นต้น 

 

จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้จำหน่าย ให้ผลิตและ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะ สมอ. จะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยบทลงโทษในกรณีทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ และอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้  

 

             3 ตุลาคม 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12477 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น