05 ตุลาคม 2561 18:59

รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง EEC  และ JETRO

image

วันนี้ (5 ต.ค. 61) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ความร่วมมือ  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JETRO) โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และนายฮิโรกิ  มิตซูมาตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JETRO) เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือ และมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 การลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ JETRO และ สกพอ. จะมีกิจกรรมร่วมกันในหลายประการ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับนโยบายของ EEC สิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการลงทุนต่างๆ ให้นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับทราบ  การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการยกกระดับการวิจัยและพัฒนา (R&D) การผลักดันการลงทุนใหม่จากบริษัทญี่ปุ่นในสาขาเฉพาะ (Sector-Specific Approach) เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และการร่วมกันขับเคลื่อน ให้โครงการการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นใน EEC ให้เกิดผลสำเร็จ

-------------------------------------------------

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12743 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น