18 ตุลาคม 2561 14:04

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  

image

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  นายสุรพล ชามาตย์  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ และนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมงานฯ  ทั้งนี้มีกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 33 ราย   รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน  9 ราย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี  2551 ปัจจุบันมีสมาชิก กว่า 10,000 ราย  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนด้านมลพิษจากโรงงาน  และการร้องเรียนซ้ำซาก  ด้วยวิธีการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการป้องกันแบบเชิงรุก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากไตรภาคี  ได้แก่  ภาคประชาชน  ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรม  และภาคราชการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12504 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น