26 ตุลาคม 2561 16:03

รัฐมนตรี ก.อุตฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

image

 วันนี้ (26 ตุลาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) และผู้บริหารระดับสูง กนอ. โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กนอ. มีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพื่อรองรับการลงทุนของไทยโดยเฉพาะในปี 2562 ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย เพื่อตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ทั้งนี้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลได้วางเป้าหมายระยะยาวที่จะยกระดับให้ไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน และยังเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่ได้มองแค่อุตสาหกรรม แต่ยังมองเรื่องของเกษตรกรรม การท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง   

 “กนอ.จำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท พาร์ค (Smart Park)  ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน SEZ นิคมอุตสาหกรรมยางพาราฯลฯ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของการลงทุนในอนาคต ที่ขณะนี้นักลงทุนไทยและต่างชาติ ต่างก็โฟกัสมายังไทยด้วยศักยภาพพื้นที่ในการเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS  และการเชื่อมต่อของอาเซียนกับจีน”

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12544 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น