27 ตุลาคม 2561 13:19

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ. น่านเยี่ยมชมและพบปะผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟแบบครบวงจร

image

วันนี้ (27 ตุลาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ จังหวัดน่าน ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปเป็นเมล็ดดิบ กาแฟคั่ว กาแฟ 3IN1 เครื่องสำอางจากกาแฟ โดยมี นายณพพงศ์ ธีระวร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี นางเบญจมาภรณ์ เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมลงพื้นที่

น่านดูโอ คอฟฟี่ ได้ดำเนินการตั้งแต่แปลงปลูกรวบรวมผลผลิตจากลูกไร่ที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1,200 ราย กระจายทั้งจังหวัดน่าน มีการบริหารจัดการฟาร์ม การเก็บเกี่ยว รับซื้อและผลิตเมล็ดดิบอย่างเป็นระบบ โดยรับซื้อในราคาที่ยุติธรรม มีนักวิชาการคอยให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการปลูกดูแล เก็บเกี่ยวทำให้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับกลายเป็นพืชเป้าหมายของจังหวัด 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนเงินกู้ SME ภายใต้กองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3,000,000 บาท เพื่อขยายการก่อสร้างอาคารโรงสีเมล็ดกาแฟ ลานตาก ซื้อพาราโบลาโดม (ระบบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตและแปรรูปเมล็ดกาแฟ และปัจจุบันได้ยื่นขอสินเชื่อกองทุนฯ รอบที่ 2 จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้น่านดูโอ คอฟฟี่ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2561 ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI (โอ-ปอย) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย #prindustry #กระทรวงอุตสาหกรรม #OPOAI

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12539 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น