28 ตุลาคม 2561 18:23

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ. น่าน เยี่ยมชมและพบปะผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน

image

วันนี้ (28 ตุลาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชมและพบปะผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนชีววิถี  ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายณพพงศ์ ธีระวร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี นางเบญจมาภรณ์ เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน เป็นธุรกิจชุมชนที่สร้างชุมชนที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนด้วยการนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องสำอางสมุนไพรพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคุณภาพ โดยดำเนินการมากว่า 12 ปี มีสมาชิก 709 คน 250 หลังคาเรือน สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่นดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้น ไพล ผักเชียงดา โดยกลุ่มนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพู่ สบู่ ครีมนวดผม โลชั่นบำรุงผิว สบู่เหลว และอื่นๆ กว่า 35 รายการ ผลิตชาสมุนไพร ชาเชียงดา สามารถนำรายได้สู่ชุมชน เพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเสริมสร้างให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรแบบธรรมชาติ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น คือใช้สมุนไพรในปริมาณมากใช้สารเคมีในปริมาณน้อน เน้นการนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จึงผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชื่อแบรนด์ "ชีวาร์" มีวางจำหน่ายในร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ส่วนแบรนด์ "ชีวาน่า" เน้นส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ในชื่อ ชีววิถีเฮิร์บ จำกัด 

 

ในปี 2559 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หมู่บ้าน CIV) โดยให้วิสาหิจชุมชนชีววิถีเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ ทั่วชุมชน ได้แก่ ขันคำข้าวแต๋นสมุนไพร จันสมโฮมสเตย์ สวนสะเติน กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ และกลุ่มทอผ้าลายโบราณ เกิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนขึ้น และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการบริการด้านนวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และยกระดับการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสู่การเป็น “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC)” ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ และต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทยสู่ธุรกิจยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตระดบชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (เกี่ยวกับเกษตรกินได้) ซึ่งได้ให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ 95 ราย พัฒนาด้านการออกแบบ 46 ราย จัดทำต้นแบบ 14 ราย ดำเนินธุรกิจด้วย Digital 66 ราย และส่งต่อให้ศูนย์ ITC ใหญ่ 29 ราย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12688 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น