28 ตุลาคม 2561 18:40

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.พะเยา เยี่ยมชม พบปะชุมชนและผู้ประกอบการ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้านบัว 

image

วันนี้ (28 ตุลาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม พบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายณพพงศ์ ธีระวร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาภรณ์ เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่

หมู่บ้าน CIV บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเสน่ห์ในมิติของวิถีล้านนา มีอาณาเขตป่าเขาทอดยาวด้วยพันธุ์ไม้ ดอกไม้ และแหล่งน้ำ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ร่วมกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและการผสมผสานธรรมชาติเข้ากับกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์หลักของบ้านบัว คือ สินค้าเกษตรกรรม (ข้าวหอมมะลิ และไรซ์เบอร์รี่) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ มีศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อสร้างมูลค่าโดยมีการแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์  ของใช้ในครัวเรือนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นรายได้หลักของชุมชน

 

บ้านบัว ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหมู่บ้านหลัก กลุ่มชุมชนหล่ายกว๊านพะเยา หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่ช่วยวิสาหกิจชุมชน (CSR) ตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy)

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12689 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น