สั่งพิมพ์หน้านี้
29 ตุลาคม 2561 14:14

รองปลัดฯ สุรพล ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.พะเยา พบปะประชาชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน

image

วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพบปะประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในการนี้ คณะนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูปโดยการสนับสนุนการใช้บริการในศูนย์ ITC ระดับจังหวัด

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. กะละแมโบราณของกลุ่มกะละแมบ้านดอนไชย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสูตรของชาวไทลื้อ ที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจากการนิยมทำกันในงานบุญประเพณีต่างๆ จนได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กะละแม มผช.873/2559 และได้รับมาตรฐาน อย. และ 2. ปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน ซึ่งนอกจากจะผลิตปลาส้มออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ปัจจุบันยังส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน พม่า โดยจุดเด่นของปลาส้มแม่ทองปอนนั้น ไม่ใช้สารกันบูด ไม่มีกลิ่นคาว สามารถบริโภคได้ทั้งดิบและสุก และได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2559 และได้รับมาตรฐาน อย. อีกด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12951 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น