29 ตุลาคม 2561 22:19

รัฐมนตรี ก.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านสันติคีรี (ดอยแม่สลอง) บริษัท ชา 101 จำกัด จ.เชียงราย

image

วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) บ้านสันติคีรี (ดอยแม่สลอง) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี นางเบญจมาภรณ์ เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ 

บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ดอยแม่สลอง) เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) เพื่อการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิต การชิมชา อาหารจีนและอาหารชนเผ่า ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายถึงปัจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ชาอู่หลง ชาเจียวกู่หลาน ชาแดง ชามะลิ ชาอัสสัม ฯลฯ ซึ่งบ้านสันติคีรี มีความต้องการพัฒนาด้านเครื่องจักรเพื่อทำชาเป็นรูปแบบเส้น การปรับปรุง packaging เงินทุนหมุนเวียน และการให้คำปรึกษาด้านการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหาร บริษัท ชา 101 จำกัด ผู้ผลิตผลิตชาแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผู้ผลิตและแปรรูปผลไม้อบแห้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปครบวงจรต่อไป #prindustry #อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12831 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น