31 ตุลาคม 2561 06:15

สมอ. ห่วงร้านค้าต่างจังหวัดขายสินค้า มอก. เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้ต่อเนื่อง 

image

สมอ. พบผู้แอบอ้างเรียกเงินร้านค้าต่างจังหวัด เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้ร้านค้า ขายสินค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้จำหน่ายในพื้นที่ 

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมากจากร้านค้าต่างจังหวัดผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสินค้าไม่ได้มาตรฐานของ สมอ. ว่ามีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้าต่างจังหวัด โดยอ้างว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ร้านจำหน่ายจำนวนมาก โดยล่าสุดพบในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอลาดยาว แม่วงก์ ชุมตาบง และแม่ปิน ซึ่ง สมอ. ได้ลงพื้นที่ในทันทีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายถึงขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ถูกต้อง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่าย รวมถึงแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหากต้องขายสินค้าที่มี มอก. ซึ่งมีผู้จำหน่ายสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตรวจร้านจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. ของ สมอ. นั้น จะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้จำหน่ายสามารถขอดูบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะไม่ใช่บัตรข้าราชการ โดยผู้ที่มีอำนาจในการตรวจร้านจำหน่ายทุกคนต้องมีบัตรนี้ หากไม่มีจะไม่มีอำนาจดำเนินการตรวจร้านจำหน่ายได้ จึงขอความร่วมมือมายังร้านจำหน่าย หากมีเจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าตรวจร้านของท่านขอให้ท่านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายทุกท่าน ต้องตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในร้านเสมอว่าเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับหรือไม่ หากพบว่าเป็นมาตรฐานบังคับต้องดูว่ามีการแสดงเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับ ที่ผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากไม่มีไม่ควรนำมาจำหน่ายในร้านเด็ดขาด ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ จำนวน 109 รายการ สามารถดูรายชื่อได้ที่ www.tisi.go.th โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานบังคับ บทลงโทษของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่มีเครื่องหมาย มอก. คือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ซึ่งหากพบการกระทำผิด มีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ สมอ. เท่านั้น ไม่สามารถเรียกเก็บ ณ สถานที่จำหน่ายได้ 

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สมอ. เตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายควบคู่กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแห่งแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง สมอ. ในฐานะผู้กำกับดูแลร้านจำหน่ายที่ขายสินค้า มอก. เห็นว่ายังมีร้านจำหน่ายอีกมากโดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงขอฝากไปยังผู้จำหน่ายในต่างจังหวัด หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ กองกฎหมาย สมอ. โทร. 0 2202 3321-2 หรือต้องการให้ สมอ. ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ สมอ. ได้เช่นกัน รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ. กล่าว 

 

30 ตุลาคม 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12744 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น