09 พฤศจิกายน 2561 11:37

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียฯ

image

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย-จากข้อมูลสู่คำตอบ (Collaboration on Waste Management Policies - From Data to Solutions) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายและวิชาการสำหรับการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการจัดการกากอุตสาหกรรมและของเสียในชุมชนประเทศไทย ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13015 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น