16 พฤศจิกายน 2561 13:03

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมนำไปถวาย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี

image

จ.สิงห์บุรี : วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นายอภิจิณ โชติกเสถียร นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ น้อมนำไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

โดยมียอดเงินที่บริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุง

พระอารามหลวงวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นจำนวนเงิน 7,443,940 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรและองค์กร สาธารณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพที่ 133) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12999 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น