16 พฤศจิกายน 2561 17:12

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่จ.อยุธยา เยี่ยมชมการดำเนินงาน บ. มัตซึตะ ซังเกียว ประเทศไทย จำกัด โรงงานคัดแยก บดย่อย และรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่า

image

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  นางสาวสมจิณณ์ พิลึก  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท มัตซึตะ ซังเกียว ประเทศไทย จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม โรงงานประเภท 105,106 ประกอบกิจการคัดแยก บดย่อย และรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่า โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้โลหะมีค่าเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทล (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใช้ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษอากาศที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น Matsuda Sangyo Co., Ltd. JAPAN และดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9002 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13004 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น