19 พฤศจิกายน 2561 11:22

ก.อุตฯ นำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่เฉพาะโรงงานฯในห้วง 3 เดือน

image

 

วันนี้ (19 พ.ย.61) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพฯ ในพื้นที่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ห้วงเวลาเร่งด่วน 3 เดือน (พ.ย.61-ม.ค.62) โดยได้นำเสนอโครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมี 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด 2) การให้โรงงานจัดกิจกรรมรณรงค์ 1,000 โรง/50,000 คน และ 3) การบูรณาการตรวจค้นยาเสพติดในโรงงาน (กลุ่มเสี่ยง) โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม(พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นประธาน และฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ชั้น 3 อาคารรื่นฤด

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13237 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น