21 พฤศจิกายน 2561 13:33

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ชุมชนบางคล้า พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ Big brother ที่ให้การสนับสนุนชุมชน

image

จ.ฉะเชิงเทรา : วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ชุมชนบางคล้า โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นางบุญมี ศรีสุข ประธาน CIV ชุมชนบางคล้า สมาชิกกลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

หมู่บ้าน CIV ชุมชนบางคล้า เป็นชุมชนที่นำเอาอัตลักษณ์มาพัฒนาทั้งสินค้าและบริการ ควบคู่กับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ (Big brother) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สามารถแข่งขันได้  เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยหมู่บ้าน CIV ชุมชนบางคล้า มีวิสาหกิจชุมชนร่วมกันทั้งหมด 9 วิสาหกิจ ประกอบด้วย 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ (ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ คุณย่าพูล) 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี (ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ แม่บุญมี) 3. วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคร้า (ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้)    4. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร สวนเนรัญชลา (ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง) 5. หมู่บ้านน้ำตาลสด (ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสด ขนมตาล) 6. ศูนย์เรียนรู้หมวกกุ้ยเล้ย (ผลิตภัณฑ์หมวกกุ้ยเล้ย) 7. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลิตภัณฑ์ปลูกและจำหน่ายมะม่วง) 8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ผลิตภัณฑ์ปลูกและจำหน่วยมะม่วง) และ 9. สวนมะม่วงผู้ใหญ่จักรกฤษณ์ (ผลิตภัณฑ์ปลูกและจำหน่ายมะม่วง)

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถารประกอบการที่เป็น Big brother ให้การสนับสนุนหมู่บ้าน CIV ชุมชนบางคร้า จำนวน 7 โรงงาน ได้แก่ 1.บริษัท คาราบาวตะวันแดง 2. บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด 3. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 4. บริษัท บางกอกไทร์ รีไฟเนอร์รี่ จำกัด 5. บริษัท เอส.พี.รีไฟเนอร์รี่ จำกัด 6. บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด และ 7. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

#prmoi#CIV#หมู่บ้าน CIV ชุมชนบางคล้า

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13259 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น