21 พฤศจิกายน 2561 16:58

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน สินค้าภายใต้ หมู่บ้าน CIV ชุมชนบางคล้า

image

 ฉะเชิงเทรา : วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สวนมะม่วงผู้ใหญ่จักรกฤษณ์ และวิหากิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรอำเภอบางคล้า สวนเนรัญชลา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำหรับสวนมะม่วงผู้ใหญ่จักรกฤษณ์ เป็นสวนที่ปลูกและจัดจำหน่ายมะม่วง หลายสายพันธุ์ อาทิเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด มะม่วงมันเดือนเก้าฯ โดยขายให้ทั้งผู้บริโภคโดยตรง ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง และส่งให้กับวิสาหกิจชุมชนในการนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้รับการประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร สวนเนรัญชลา ประกอบกิจการ แปรรูปมะม่วง เช่น มะม่วงกวน มะม่วงกวนชุบช็อคโกแลต ต้นมะม่วง และมะม่วงแช่อิ่ม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ บริษัท อิมเพรสชั่นนิสต์ เอทานอล จำกัด (Big brother) ในการสนับสนุนเครื่องปิดผากระป๋อง เพื่อปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกต่อการบริโภค

 จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกิจการหมู่บ้านน้ำตาลสด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสด ขนมตาล โดยได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด บริษัท เอชเอสแอล คาร์จอนส์ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Big brother) สร้างห้องผลิตน้ำตาลสด เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ในการขอรับรองมาตรฐาน อย. และ มผช. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13138 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น