29 พฤศจิกายน 2561 17:28

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน Asia Aircraft Supply Chain Forum

image

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน Asia Aircraft Supply Chain Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ณ ศูนย์การประชุม Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Efforts for vitalizing the aircraft industry in Asia เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนนโยบายและมาตรการของไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน และโอกาสการลงทุนในพื้นที่ EEC ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศจำนวนกว่า ๕๐๐ คน นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับ Mr. Yochihiko Isozaki, State Minister of METI ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมของไทยสู่ Connecting Industry พร้อมทั้งเชิญชวนนักลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานญี่ปุ่นลงทุนในพื้นที่ EEC รวมถึงเชื่อมโยงแนวคิด Open Innovation Columbus ของนายชิโระ ซะโดชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สู่การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยง Ecosystem ของ startup ของไทยและญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Thailand InnoSpace ของไทย โดยฝ่ายไทยยังได้ขอบคุณ METI ที่ให้การสนับสนุน Mie-Thailand Innovation Center ที่ได้เปิด ไปในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอบคุณ METI ที่ให้การสนับสนุนเอกชนญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือนำแนวคิด LASI มาใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยยังหวังจะเห็นการสนับสนุนดังกล่าวจาก METI เพิ่มขึ้นด้วยในอนาคต

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13512 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น