30 พฤศจิกายน 2561 16:45

รัฐมนตรี อุตตมฯ เป็นประธานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2018 และประธานมอบรางวัล SMEs Excellence Awards 2018

image

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2018 และประธานมอบรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 โดยมีนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ให้การต้อนรับ ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 

โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2018 แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการสาขาต่างๆ รวม 9 สาขารางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ และยังมีรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการ และสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13403 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น