30 พฤศจิกายน 2561 18:25

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ”  

image

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย” โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ   

การสัมมนาในครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมใน 4 มิติที่เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในทุกๆ องค์กร (Strategic Vision, Human Capital Management, Business Process Transformation, Digital and Innovation Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการบริหารธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 และเพื่อให้เห็นมุมมองในหลากหลายมิติของการบริหารธุรกิจ  และพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย  รวมถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการต่อยอด S-Curve เดิมที่กำลังจะถึงจุดอิ่มตัว หรือ S-Curve ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยนำเสนอแนวคิดในการทำ Business Transformation ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13527 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น