07 ธันวาคม 2561 16:05

รองปลัด ก.อุตฯ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

image

วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  นายอภิจิณ  โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมข้าราชการและบุคลากรจากกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป รวมถึงให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  พลตำรวจเอกวัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  กล่าวต้อนรับ  และ นายฌูเลียน  การ์ซานี  ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติแถลงสารองค์การสหประชาชาติ  จากนั้น  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ITA Awards)  และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run 2018”  รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี  ณ อิมแพ็คเอ๊กฮิบิชั่น ฮอลล์ 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13719 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น