11 ธันวาคม 2561 10:40

รัฐมนตรีช่วยฯ ก.อุตฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

image

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นิคมสีเขียวแห่งแรกของภาคอีสาน บนพื้นที่ 2,170 ไร่ ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งจะมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมฯอาทิ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ่อหน่วงน้ำสำหรับป้องกันน้ำท่วม ระบบกำจัดน้ำเสีย และระบบถนนตามมาตรฐาน AASHTO มีการตั้งสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ร้านอาหารให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก และยังมีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามและจีนตอนใต้ อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางราง (Distribution Center) ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และจีนตอนใต้

#นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี #prmoi

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 14009 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น