11 ธันวาคม 2561 10:40

รองปลัด สุรพลฯ นำทีมปรับปรุงอาคารนารายณ์อย่างต่อเนื่อง

image

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมปรับปรุงอาคารนารายณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 13 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารนารายณ์ให้เป็นไปตามแบบในการกลับสู่สภาพเดิมและให้มีพื้นที่การค้าขายร้านสวัสดิการเพื่อให้มีสถานที่รับประทานอาหารและมีร้านเพิ่มขึ้น บริการแก้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 13833 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น