สั่งพิมพ์หน้านี้
12 ธันวาคม 2561 09:55

รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการหมู่บ้าน CIV บ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ

image

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) บ้านสะง้อ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยเยี่ยมชมการผลิตผ้าหมักโคลนนาคีและสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้าน เช่น ผ้าขาวม้าดารานาคี ผ้าพันคอ ฟ้าคลุมไหล่ ชุดบุรุษ และสตรี 

 

บ้านสะง้อ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มีความต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พัฒนาบุคลากร ทรัพยากร กลุ่มอาชีพต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน CIV ที่เข้มแข็ง

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 14108 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น