04 มีนาคม 2562 21:35

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจราชการประจำปี 2562 จ.สระแก้ว

image

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1 โดยมีนายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย การร่วมกับหน่วยงานอื่นตรวจสอบโรงงานเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้เดินทางไปเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบกิจการฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทอันตรายและไม่อันตราย 

 

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในส่วนของน้ำชะขยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในช่วงฤดูฝน จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่ขนาดประมาณ 660 ไร่ มีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสู่ประเทศกัมพูชาได้ คาดว่าการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 209 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น